NOVA DATA- Xerrada: "Els reptes i desafiaments de la societat multicultural"

Horari:
Dimarts 7 de novembre a les 19.30h

Mohamed Fuad és director de l’associació marroquina ATIL que treballa des de fa molts anys per la prevenció de l’abandonament escolar i la violència entre els joves. Les seves principals línies d’intervenció són:

  • Prevenció de la violència en el medi escolar
  • Prevenció de la violència fonamentada en el gènere
  • Prevenció de la violència extremista

El Fons Menorquí de Cooperació, a través de Mans Unides, fa cinc anys que finança el projecte Prevenció de la radicalització violenta de la joventut a centres de secundària de Tetuán. Es tracta d’una iniciativa que treballa per prevenir la violència extremista entre els joves de Tetuan.

L’experiència del treball realitzat per ATIL és d’interès per ser compartida amb les associacions de veïns i veïnes que estiguin interessades en temes relacionats amb convivència, violència de gènere o violència al carrer, etc. Per tant, oferim aquesta oportunitat  de participar de la trobada amb el Fuad  dper poder escoltar i compartir la seva experiència.

Carrec:
Fuad Mohamed, Director Associació marroquina ATIL
Organitzador:
Fons Menorquí de Cooperació