NOVA DATA- Taller: "Deconstrucció dels discursos d'odi per la transició cap a la interculturalitat"

Horari:
Dimecres 8 de novembre a les 9.30h

Mohamed Fuad és director de l’associació marroquina ATIL que treballa des de fa molts anys per la prevenció de l’abandonament escolar i la violència entre els joves. Les seves principals línies d’intervenció són:

  • Prevenció de la violència en el medi escolar

  • Prevenció de la violència fonamentada en el gènere

  • Prevenció de la violència extremista

El Fons Menorquí de Cooperació, a través de Mans Unides, fa uns anys que finança el projecte Prevenció de la radicalització violenta de la joventut a centres de secundària de Tetuán. Es tracta d’una iniciativa que treballa per prevenir la violència extremista entre els joves de Tetuan.

Aquest taller serà per donar a conèixer l'experiència del treball realitzat per ATIL i que pugui ser trasmès amb els professionals i tecnics de diferents serveis que treballen amb joves i que estiguin interessants en temes relacionats amb convivència, violència de gènere, discursos d’odi... 

Carrec:
Fuad Mohamed, Director Associació marroquina ATIL
Organitzador:
Fons Menorquí de Cooperació