DOS PROJECTES D’EDUCACIÓ IMPULSATS PEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ SÓN PREMIATS COM A BONES PRÀCTIQUES PER LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS

Dos projectes d’Educació per a la transformació social impulsats pel Fons Menorquí de Cooperació han estat premiats per la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) per la seva contribució a l’enfortiment de les societats i les comunitats locals i la capacitat per afrontar els reptes comuns compartits, especialment en els camps de la solidaritat, la justícia social i els drets humans.

Aquest reconeixement s’ha fet en el marc de les II Jornades de Bones Pràctiques d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global que s’han celebrat els dies 5 i 6 de setembre a Madrid. Aquest seminari té com a propòsit ressaltar experiències exitoses i l’intercanvi de coneixements que puguin inspirar a altres governs locals i contribuir a l’assoliment d’una ciutadania crítica, conscient i compromesa amb la transformació social.

Els dos projectes guardonats són el d’”Intervenció comunitària i convivència intercultural”, executat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ciutadella, i “Formació d’agents antirumors”, finançat pel Fons Menorquí amb la implicació de l’Ajuntament de Maó i l’execució de l’ONG Mans Unides. En ambdós casos, la distinció serveix per reconèixer el compromís dels dos ajuntaments menorquins en apoderar la ciutadania local des d’una perspectiva global i la seva adaptació als valors de la solidaritat internacional.

El projecte comunitari i de convivència surt de la necessitat d’intervenir sòcio-educativament amb el col·lectiu sud-americà que cada cap de setmana es reuneix al Polígon de Ciutadella per practicar esport a un espai habilitat per l’Ajuntament. Es tracta d’un grup molt nombrós d’adults que acostuma a socialitzar al mateix espai on fa esport. Aquest fet motiva conductes incíviques que s’han de redirigir per evitar molèsties i facilitar el procés d’integració dins la societat menorquina.

L’altre experiència, la “Formació d’agents antirumors”, és d’una iniciativa de Maó que pretén lluitar contra el racisme i la xenofòbia per tal de seguir impulsant una ciutat amb igualtat de drets per a totes les persones.