CONVOCATÒRIA PROJECTES DE POST-EMERGÈNCIA 2023

Aquesta convocatòria regula les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a projectes de Post-emergència.

El Fons Menorquí recolzarà els projectes de post-emergència per satisfer les necessitats bàsiques que apareixen com urgents degut a situacions imprevistes: guerres, moviments massius de població, desastres ambientals, etc.
Es considera que el Fons té capacitat limitada per donar resposta efectiva en un primer moment i l’ajuda internacional disminueix després d’uns mesos, mentre que les necessitats i les mancances de la població continuen sent urgents, moment en que la població queda més desatesa. Per això, es prioritza impulsar projectes d’intervenció en una fase posterior a l’esclat de l’emergència, és a dir, en les fases d’estabilització i/o recuperació posteriors, vers donar resposta immediata en el primer moment.
Les actuacions de post-emergència estan encaminades a la rehabilitació i reconstrucció de les infraestructures físiques, econòmiques i socials, i la prevenció i reducció de la vulnerabilitat de comunitats i poblacions víctimes de desastres del tipus que sigui.

Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació amb les línies estratègiques i les zones geogràfiques que es recullen en el Pla Estratègic 2018-2022 emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En coherència amb açò, els projectes presentats s’han d’alinear amb els ODS.

L’import màxim de finançament que s’atorgarà serà de 20.000€. S’aprovarà un sol projecte per entitat.
Es podrà sol·licitar al Fons el 100% del pressupost del projecte, tot i això es valorarà de forma positiva l’aportació local. S’acceptaran valoritzacions de l’aportació local sempre que estiguin prou acreditades i vinculades a la intervenció que es pretengui desenvolupar.

La convocatòria de projectes de postemergència s’obrirà durant el primer trimestre de l’any 2023 una vegada ho aprovi la Junta Directiva, i romandrà oberta fins el moment en què s’esgoti el pressupost o fins la data límit de 15 de novembre de 2023.

PER DESCARREGAR LES BASES I ANNEXOS CAL VISITAR: 
https://www.fonsmenorqui.org/ca/que-feim/noves-convocatories-i-bases

DOCUMENTS ADJUNTS
Bases Postemergència 2023 CAT_0.pdf Bases Postemergencia 2023 CAST_0.pdf