CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2023

Aquesta convocatòria regula les bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a projectes de cooperació pel desenvolupament.

El Fons Menorquí entén com a projecte de cooperació pel desenvolupament un conjunt d’accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o una zona en concret, contribuint en la restitució, garantia i protecció dels drets fonamentals de les persones, en especial de dones i filletes.
Aquesta convocatòria estableix unes prioritats en relació amb les línies estratègiques i les zones geogràfiques que es recullen en el Pla Estratègic 2018-2022 i el Pla Director de les Illes Balears, i emmarcat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En coherència amb açò, els projectes presentats s’han d’alinear amb els ODS.

Modalitat 1. Projectes de cooperació al desenvolupament

Modalitat 2. Projectes d’assistència: acollida i refugi temporal

Segons l’acord de la Junta del Govern del Fons Menorquí, reunida el 15 de febrer de 2023, s’assigna a aquesta convocatòria un import màxim de 280.000 € imputables al pressupost del Fons Menorquí per al 2023. Aquest import es distribuirà entre els dos àmbits d’intervenció: 140.000 € per a projectes de moviment de persones i 140.000 € per a projectes de sostenibilitat ambiental. Els projectes no poden superar, individualment, la quantitat de 70.000 €.

Els projectes s’han de presentar entre el dia 16 de febrer i el 12 de març de 2023.

PER DESCARREGAR LES BASES I ANNEXOS CAL VISITAR: 
https://www.fonsmenorqui.org/ca/que-feim/noves-convocatories-i-bases

DOCUMENTS ADJUNTS
Bases Cooperació al Desenvolupament 2023 CAT_0.pdf Bases Cooperación al Desarrollo 2023 CAST_0.pdf