TERMES DE REFERÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PEL PROJECTE DE XARXA DE CENTRES EDUCATIUS COOPERANTS DE MENORCA

El Fons Menorquí de Cooperació sol·licita la contractació de serveis professionals per a l’execució i acompanyament del projecte de Xarxa d'Escoles Cooperants de Menorca curs 2022-2023.

La Xarxa de Centres Educatius Cooperants és una iniciativa engegada el 2008 pel Fons Menorquí de Cooperació que aglutina els centres de l’illa compromesos amb el món.
Actualment la formen 10 escoles d’infantil i primària de Menorca i 10 escoles de Nicaragua.

El seu objectiu és fomentar les relacions entre els centres educatius de banda i banda de l’Atlàntic per afavorir la creació d’una consciència social crítica i compromesa amb el món que els envolta.

Les escoles adherides a la Xarxa de Centres Cooperants treballen de forma cíclica quatre eixos temàtics de les línies estratègiques del Fons Menorquí:
- Igualtat i gènere
- Sostenibilitat i canvi climàtic
- Moviment de persones
- Dret a l’alimentació i sobirania alimentària

Cada temàtica es treballa durant dos cursos escolars, un primer any es tracta la causa del problema i en un segon any les possibles solucions i què podem fer nosaltres a escala local. La metodologia de treball és la següent:
- Durant el primer any tenen lloc les formacions als claustres de professorat, i a l’aula es tracten les causes del problema en qüestió.
- El segon any escolar es tracta de cercar solucions al problema i plantejar què podem fer nosaltres des d’aquí.

El curs 2022-2023 i 2023-2024 s’ha de treballar el tema d’igualtat i gènere. Igual que el curs passat, es vol treballar la metodologia d’aprenentatge i servei (ApS), per tal fomentar una ciutadania crítica i compromesa, així com promoure la implicació de tota la comunitat en la lluita pel canvi. L’any 2019 i 2020 el professorat va rebre formació d’ApS, tot i que es va veure afectada per la situació d’emergència sanitària per la covid-19. Mentrestant, durant el curs 2021-2022 ja es va aplicar la metodologia d’aprenentatge servei, amb una valoració positiva per part dels centres.
La proposta per al curs escolar 2022-2023 és endegar un projecte d’ApS perquè els centres educatius i altres agents de la comunitat i del municipi treballin en xarxa la temàtica d’igualtat de gènere.

Repercussió social prevista: tenint en compte l’alumnat de les escoles de Menorca i Nicaragua adherides a la Xarxa, la repercussió social prevista és aproximadament de 6.500 alumnes.

La durada del treball es de 10 mesos aproximadament. La partida per a la contractació d’aquest servei tècnic està dotada amb 12.000 €.

Podeu consultar tots els detalls de la convocatòria al següent enllaç:

DOCUMENTS ADJUNTS
TDR_Suport i acompanyament Xarxa 2022-23.pdf