EL FONS CONSTATA EL TREBALL REALITZAT AL MARROC EN PROJECTES DE SOSTENIBILITAT I MIGRACIONS

14/12/2021
  • Marroc

Una delegació tècnica del Fons Menorquí de Cooperació va viatjar al Marroc aquest mes de novembre per a conèixer de primera mà els projectes que es desenvolupen a la regió de Tànger-Tetuan executats per entitats locals amb finançament del Fons. 

Marroc 1

 

Amb l’Associació ADEO (Associació de desenvolupament i protecció del medi ambient d’ Oued Laou i el seu vall) el Fons va començar a treballar l’any 2015 amb projectes de desenvolupament rural integral de cooperació directa. En els darrers dos anys s'han desenvolupat diferents projectes centrats en aspectes como la gestió de residus, la canalització d'aigua o el recolzament per a pal·liar les conseqüències de la Covid-19. A la comuna territorial de Tassift s’ha posat en marxa en 2020 un projecte per a mitigar els efectes de la pandèmia a una zona on existeix un alt rebuig a l’existència del virus i on hi ha una important manca de material sanitari i d'infraestructures adients per atendre als infectats per la Covid-19. Es va plantejar la millora de la prestació de servei al centre de salut davant de la pandèmia com un servei bàsic. 

Marroc 2

Un altre dels projectes visitats per personal del Fons, també dins de la línia de Sostenibilitat, és el de millora de les condicions d'accés i gestió de l'aigua potable a Tamrabet. El projecte contempla la construcció d'una estructura que permeti alimentar les 70 cases del poble amb aigua potable, generant rentes que seran fonts d'ingrés. L'actuació es complementa amb feines de sensibilització i foment de la participació de les dones en la gestió de l'aigua, la capacitació i la presa de decisions. 

Marroc 3

A Tassift s’actua també en la  millora de la prestació del servei de gestió dels residus líquids per respondre a la problemàtica de pol·lució, accentuada per la gran expansió del teixit urbanístic. El projecte inclou la creació d’un servei de protecció del medi ambient i activitats de sensibilització als habitants, especialment la dona, sobre la conservació dels recursos naturals i els perills de les aigües residuals. Aquesta actuació contempla també la implementació d’un projecte pilot de gestió d’aigües residuals que limiti la infiltració de contaminants cap a les capes d’aigua subterrània.  

Marroc 4

Dins de la línia Migracions s'ha tancat el projecte executat per l'entitat AHLAM de reforç escolar per a fillets i filletes immigrants de la zona de Tànger. El projecte va ser dissenyat per compensar les condicions de vida precàries de 30 fillets i filletes de les famílies immigrants més desfavorides, oferint-les unes condicions de vida mínimament dignes que els hi permetin reduir el risc d'abandó de la seva formació escolar i acadèmica.