El Fons constata l'incompliment dels drets fonamentals a la seva visita a Canàries

  • visita campaments migrants canàries

Una delegació tècnica conjunta del Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Mallorquí de Cooperació i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha viatjat a Gran Canària i Tenerife aquest mes de maig. S’ha tractat d’una missió prospectiva per tal d’identificar necessitats, espais d’aliances i evidències de vulneració de drets fonamentals que es poguessin donar a la Frontera Sud (zona migratòria de Ceuta, Melilla i les Illes Canàries).

La visita ha estat important perquè ha permès conèixer de primera mà el context de crisi d’acollida i la tasca que estan duent a terme les entitats a Canàries, així com millorar la comprensió del context sobre el terreny i identificar necessitats que exigeixin una resposta urgent en matèria d’asil i refugi.

Per aquest motiu, s’han realitzat reunions amb entitats solidàries presents a Canàries i també amb algunes administracions i representants institucionals de la zona.

reunio cabildo gran canaria

El viatge ha fet palès que, com advertien els informes de les entitats de defensa dels drets humans, la situació de pandèmia per la COVID-19 ha intensificat i legitimat els mecanismes més repressius del control de fronteres, improvisant mesures que, en ocasions, han afectat greument els drets fonamentals de les persones. De fet, Canàries afronta una crisi humanitària amb una càrrega d’incertesa i sofriment molt alta.

Tot i el context crític de les arribades a la Frontera Sud, els tres Fons mantenen el compromís, d’acord amb la normativa internacional, de socórrer i acollir a les persones que es veuen forçades a migrar, respectant els drets fonamentals d’asil i protecció internacional. És fonamental treballar perquè es garanteixi a tothom una adequada assistència legal i rebre informació en un idioma que entenguin; es garanteixin vies d’accés legals i segures a la protecció internacional a països d’origen i trànsit; aturin les devolucions i es doni l’oportunitat de demanar asil com dicta el Dret Internacional i s’activin els mecanismes per garantir els drets de les persones que es veuen obligades a migrar forçosament com a possibles col·lectius vulnerables. Es tracta, en definitiva, de donar compliment a la normativa internacional i a la carta dels Drets Humans. 

macrocampamento las raices canaries

De fet, a Canàries s’ha detectat que existeix un buit legal que facilita que es vulnerin els drets fonamentals de les persones, i que és necessari oferir més suport jurídic. S’estima que actualment hi ha entre 10.000 i 11.000 persones, de les quals aproximadament 2.700 són menors d’edat, repartides als tres camps temporals de les illes.

La visita servirà també per posar les bases en cas que s’hagin d’engegar accions concretes a la Frontera Sud per part dels Fons implicats.

En aquests moments, el Fons Menorquí ja dóna suport a persones refugiades a la frontera Oriental de la Mediterrània, concretament a les illes de Quios, on es dóna atenció sanitària a través de l’ONG Salvamento Marítimo Humanitario, i a Lesbos, on s’ofereix suport legal a les persones refugiades per a la defensa dels seus drets.

Aquesta iniciativa s’emmarca dintre dels objectius estratègics del Fons i de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, que advoca per  treballar en l’assoliment d’una migració i una mobilitat ordenades, regulars, segures i responsables de les persones (ODS10 objectiu 7).

escuelita macrocampamento las raíces