Millora de l'accés a la salut materno infantil a la comuna de Tassift

El Fons Menorquí porta a terme des del 2016 un programa de desenvolupament a la comuna rural de Tassift amb l'objectiu d'enfortir la infraestructura social, cultural i econòmica de la zona. 
Concretament, durant el 2020, s’han millorat en un 50% les condicions d’accés a la salut maternoinfantil i s’ha sensibilitzat al 70% de les dones la comuna i al 2% dels homes sobre aquest tema. 

Concretament s’han realitzat les següents accions: 

  • S’ha construit un mur de protecció que delimita el centre de salut i s’ha millorat la seva estructura. 
  • S’han construït dues sales d’assistència mèdica de 12m2 dedicades a l’atenció ginecológica i pediàtrica
  • S’han intal.lat accéssos d’ambulància al centre de salut  
  • S’han realitzat tallers de sensibilització sobre salut materno infantil i planificació familiar a 1074 persones del douars més aïllats donant a conèixer els serveis de ginecologia i pediatria que s’han instal•lat al centre de salut
  • S’han realitzat tallers d’alfabetització per 120 dones i adolescents sobre drets d’accés a la salut, malalties i atenció materno infantil. D’aquestes 45 han après a llegir i escriure.