LA CONFEDERACIÓ DE FONS REAFIRMA EL COMPROMÍS DELS GOVERNS LOCALS CAP A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL

28 d'octubre

Aquest matí s’ha celebrat el Consell Confederal de la Confederació de Fons de Cooperació, al qual han assistit de manera virtual tots els Fons de cooperació que en són membres. La trobada ha servit per reafirmar el compromís dels governs locals i territorials en favor de la cooperació internacional. 
Tots els Fons han coincidit de manera unànime que en el context d’una pandèmia mundial, els governs locals han de donar resposta, de manera ineludible, a les necessitats de les seves respectives ciutadanies, però que allò urgent no pot fer oblidar allò important, com ara continuar defensant i mantenint la cooperació internacional per tal de poder donar respostes als reptes globals en un món interconnectat. És en aquesta línia que la Confederació i els diferents Fons que en formen part s’han de caracteritzar per la destresa i la determinació en la defensa de la cooperació com a servei públic, així com posar en valor la seva expertesa, professionalitat i capacitat de consens tant davant del conjunt del sector com de la resta d’institucions. 
El Consell Confederal ha acordat enfortir la seva capacitat de representació i incidència conjunta per tal que la Confederació esdevingui una  interlocutora activa  en els processos de reforma de l’estructura de cooperació de l’Estat, com ara la reforma de la Llei ARSAL, la Llei de Subvencions o la Llei de Bases de Règim Local, que afecten molt directament la tasca de la Confederació i dels diferents Fons que la conformen. 
La trobada també ha servit per aprovar un pla d’acció que pivota sobre diferents eixos de feina:  enfortiment dels fons i de l’estructura de la confederació, incrementar la capacitat de divulgació i sensibilització, la internacionalització i consolidar els recursos humans i materials.  
La reunió ha comptat amb l’assistència per part del Fons Menorquí de Cooperació de la vicepresidenta de l’entitat i presidenta del Consell de Menorca,, Susana Mora, i de la gerent, Marga Benejam.
En aquests moments, els Fons de Cooperació aglutinen i gestionen les aportacions a cooperació de més de 1.000 municipis d’arreu de l’estat espanyol, la qual cosa converteix la cooperació descentralitzada en una eina de transformació social per avançar cap a societats més justes i igualitàries. 
Formen part de la Confederació de Fons de l’Estat Espanyol el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Euskal Fondoa , el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Valencià per la Solidaritat.