El Fons Menorquí participa a les Jornades de Cooperació Descentralitzada a Bilbao

El Fons Menorquí participa a les Jornades de Cooperació descentralitzada per al desenvolupament" celebrades a Bilbao els dies 19 i 20 de febrer.

Es tracta d'un espai de trobada de representants locals i regionals de cooperació des del qual posar en valor la cooperació descentralitzada per al desenvolupament i refelxionar sobre la seva aportació diferencial d'aquesta per abordar els reptes globals i locals als quals ens enfrontem.  

Nou càrrec del Fons Menorquí a la Confederació de Fons de Cooperació

El Fons Menorquí ha estat escollit per portar la secretaria de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat de l'estat espanyol. 

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat és un marc de coordinació i de representació conjunta dels diferents Fons de Cooperació i Solidaritat existents a l’Estat espanyol en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.

Intercanvi amb Mohamed Fuad

Compartim l'entrevista que va fer el Diari Menorca a Mohamed Fuad en motiu de la seva visita a Menorca. 

Mohamed Fuad és director de l’associació marroquina ATIL que treballa des de fa molts anys per la prevenció de l’abandonament escolar i la violència entre els joves. Les seves principals línies d’intervenció són: