Les migracions són una realitat estructural de la nostra societat i, per tant, continuarà havent-n’hi en un futur. Les tensions climàtiques, els conflictes violents o les crisis alimentàries i econòmiques  empenyen cada vegada més persones a migrar a la recerca de millors oportunitats de vida. 

Treballam per:

  • Millorar les condicions de vida de les comunitats d'origen i garantir els drets de la població migrant, desplaçada i refugiada. 
  • Augmentar la informació rigorosa, consistent i crítica sobre els drets de les persones migrants, desplaçades  i refugiades

DESTAQUEM

Projecte per a la publicació, comunicació i difusió de la situació actual de la població migrada a Lesvos, per tal d’aconseguir una millora en les seves condicions de vida tot garantint el dret a la protecció internacional i d’asil
Projecte per a la millora de l’accés a l’atenció sanitària de la població en situació de refugi al Campament del Vial a Chíos, Grècia
Aquest projecte pretén millorar la qualitat de vida al barri de Dalt Sa Quintana generant respostes comunitàries a les diferents situacions de malestar veïnal sorgides de la interacció entre la població autòctona i els colelctius migrants