Treballem per:

  • Millorar les condicions de vida de les comunitats d'origen i garantir els drets de la població migrant, desplaçada i refugiada. 
  • Potenciar la convivència inclusiva, sostenible i de manera planificada
  • Augmentar la informació rigorosa, consistent i crítica sobre els drets de les persones migrants, desplaçades  i refugiades

DESTAQUEM

Aquest projecte vol donar suport a l’arribada irregular de persones migrants que arriben en situació de vulnerabilitat que no poden accedir a la xarxa de serveis socials i definir un protocol d’atenció a aquestes persones quan a la situació inicial d’emergència
El barri de Colema (Tetuan) és una zona d'especial vulnerabilitat amb antecedents de radicalització juvenil. El projecte promou un programa socioeducatiu de pervenció i formació a joves de tres instituts del barri.
Projecte d’atenció sanitària a la població en la situació de refugi al campament de Vial a Quios (Grècia) a través de la creació d'un equip mèdic permanent format per un/a metge expatriat, un/a metge local, dos traductors/es i 3 persones voluntàries.