Treballem per:

  • Millorar les condicions de vida de les comunitats d'origen i garantir els drets de la població migrant, desplaçada i refugiada. 
  • Potenciar la convivència inclusiva, sostenible i de manera planificada
  • Augmentar la informació rigorosa, consistent i crítica sobre els drets de les persones migrants, desplaçades  i refugiades

DESTAQUEM

Aquest projecte pretén millorar la qualitat de vida al barri de Dalt Sa Quintana generant respostes comunitàries a les diferents situacions de malestar veïnal sorgides de la interacció entre la població autòctona i els colelctius migrants
El Fons Menorquí de Cooperació, amb la col·laboració de la Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, ha promogut la realització d’un estudi per conèixer la situació de les persones migrades i les polítiques interculturals a Menorca
El Fons gestiona una convocatòria destinada a oferir ajudes econòmiques per cobrir les despeses d’habitatge de les persones sol.licitants de protecció internacional o asil