Bases i Convocatòries

CONVOCATÒRIES ANTERIORS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

El Fons Menorquí entén com a projectes de cooperació al desenvolupament un conjunt d'accions dissenyades per aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un període determinat, en un país o zona dirigits a una població beneficiària concreta.

Els següents documents corresponen a convocatòries dels anys anteriors.

Enllaços relacionats
El Fons atura els terminis de justificació i ajorna resolució de la convocatòria 2020