Bases i Convocatòries

BASES POST EMERGÈNCIA I MITIGACIÓ DELS EFECTES DE LA COVID-19 2020

La pandèmia COVID-19 és un desastre ambiental que està causant un gran impacte a nivell mundial. Encara no podem dimensionar l'abast dels efectes que suposarà la crisi COVID-19 i de l'confinament. No obstant això, sí que és moment de treballar perquè les poblacions compten amb els recursos necessaris per fer-hi front i així disminuir la intensitat dels seus efectes.
Un cop més, les poblacions vulnerables de sud global són les més afectades, i estan patint de manera més profunda les conseqüències d'aquesta situació sobrevinguda. La fragilitat i el debilitament de les estructures bàsiques dels estats, com la sanitària o socioeconòmica, són fonamentals per entendre la gran quantitat de població que quedarà desprotegida i sense mitjans de vida per recuperar-se d'aquesta situació.
Davant d'aquest escenari, el Fons Menorquí de Cooperació ha reestructurat el pressupost de l'entitat per donar resposta a aquesta nova realitat, i destinarà 100.000 euros per a projectes de post-emergència.