Volem contribuir a la transformació global perquè les poblacions més desfavorides puguin assolir un desenvolupament sostenible i exercir de ple els seus drets.

Finalitat

 
La finalitat del Fons és contribuir al canvi global a partir de la implicació de les entitats locals

Missió

 
El que dóna sentit a la nostra actuació
Des del Fons Menorquí de Cooperació contribuir a la transformació global perquè les poblacions més desfavorides puguin assolir un desenvolupament sostenible i exercir de ple els seus drets. Per això impulsam, potenciam o canalitzam la Cooperació al Desenvolupament de Base Local o municipal tenint en compte les capacitats d’expertesa tècnica, la capacitat de concertació i coordinació i el potencial divulgatiu, informatiu, de proximitat o transformador que comporta l’àmbit local.

 

Visió

 
Allò que esperem ser a mig termini
Al Fons tenim la voluntat de ser l’entitat de referència a Menorca en la cooperació al desenvolupament i acompanyem les entitats menorquines, públiques i privades, per tal que puguin fer front als reptes globals que incideixen en l’àmbit local. D’aquesta manera Transformam la societat gràcies al treball conjunt del Consell Insular de Menorca, els ajuntaments, les ONGDS i el teixit d’entitats de l’illa.

 

Valors

 
El que ens caracteritza
La nostra actuació parteix dels següents principis:
 

 

  • Desenvolupament. Creiem en un desenvolupament que respecti els Drets Humans de qualsevol persona al món I que cuidi i protegeixi els recursos i béns comuns.
  • Cooperació en Relacions d’igualtat. Cercam la generació d’aliances i l’enriquiment mutu entre organitzacions i persones d’arreu del món.
  • Drets Humans. Són l’eix de la nostra feina i partim d’un enfocament que situa a les persones i les seves capacitats al centre del diagnòstic i les solucions.
  • Medi ambient. Treballam per l’ús equitatiu, racional i just dels recursos naturals I col·laboram per posar fre al canvi climàtic.
  • Equitat. Volem un model de desenvolupament que tracti les causes estructurals de desigualtats socials, territorials, de gènere…, I garantir l’accés equitatiu dels recursos i beneficis a totes les persones i països.
  • Feina en xarxa. Incloure la col·laboració amb altres agents ajuda a enriquir el procés de treball i potnecia el respecte a la diversitat.
  • Coherència de polítiques i pràctiques. Creiem en la transparència i en què la nostra forma d’actuar ha d’anar en sintonia amb el desenvolupament humà sostenible.