En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) FONS MENORQUI DE COOPERACIO informa que és titular del lloc web: http://www.fonsmenorqui.org/ D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, FONS MENORQUI DE COOPERACIO informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web es FONS MENORQUI DE COOPERACIO amb CIF G07679400 i domicili social a; CRER. DE LA PAU, 21 07750 FERRERIES (ILLES

BALEARS),.L'adreça de correu electrònic de contacte amb FONS MENORQUI DE COOPERACIO és: fons@fonsmenorqui.org

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FONS MENORQUI DE COOPERACIO confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de FONS MENORQUI DE COOPERACIO totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FONS MENORQUI DE COOPERACIO proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per FONS MENORQUI DE COOPERACIO per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per FONS MENORQUI DE COOPERACIO contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FONS MENORQUI DE COOPERACIO no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FONS MENORQUI DE COOPERACIO declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

FONS MENORQUI DE COOPERACIO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) FONS MENORQUI DE COOPERACIO informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per FONS MENORQUI DE COOPERACIO, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FONS MENORQUI DE COOPERACIO amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambas parts.

Així mateix, FONS MENORQUI DE COOPERACIO informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça; CRER. DE LA PAU, 21 07750 FERRERIES (ILLES BALEARS).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a FONS MENORQUI DE COOPERACIO aquest s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a FONS MENORQUI DE COOPERACIO qualsevol variació i que FONS MENORQUI DE COOPERACIO té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FONS MENORQUI DE COOPERACIO per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FONS MENORQUI DE COOPERACIO seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic estatal, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, parágraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FONS MENORQUI DE COOPERACIO.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FONS MENORQUI DE COOPERACIO. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FONS MENORQUI DE COOPERACIO.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FONS MENORQUI DE COOPERACIO es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte FONS MENORQUI DE COOPERACIO té el domicili a ILLES BALEARS.