Treball digne per reduir la migració a Yalagüina

A les comunitats del departament de Madriz (Nicaragua) un dels principals factors de migració és la manca d'opcions de feina.

Mitjançant el projecte Augment de les capacitats locals sobre els factors que generen migració executat per la Unidad de Concretación y Cooperación Municipalista (UCOM) i finançat pel Fons Menorquí de Cooperació s'han  millorat els mitjans de vida de 121 famílies i les seves possibilitats de desenvolupament personal i laboral, disminuint així, a llarg termini, una de les causes que generen major migració desordenada i insegura. 

Concretament s'han realitzat les següents accions:

  • Creació de 4 emprenedories familiars d'elaboració de rosquillas. Dues a la comunitat  La Esperanza i 2 a la comunitat Salamasi
  • Formació de 18 persones com a promotors/es de l'emprenedoria, dues de les quals són membres de l'àrea de promoció social de l'alcaldia
  • Ampliació de la capacitat i cobertura del Fons de Rehabilitació de l'Economia Local (FREL) per a l'enfortiment i cobertura de les emprenedories.