Seixanta-nou persones sol.icitants d'asil reben ajudes d'habitatge del Fons Menorquí

27 d'octubre de 2020

El Fons Menorquí de Cooperació ha concedit ajuda a seixanta-nou persones sol•licitants d’asil per a cobrir despeses d’habitatge per un import total de 119.413 euros. Aquesta iniciativa és la resposta al compromís adquirit per l’entitat fa dos anys quan esclatà la crisi humanitària de persones demandants de protecció internacional a les fronteres europees. 
Les ajudes atorgades han estat majoritàriament a persones provinents de Colòmbia( 64%) i Veneçuela (26%), mentre que només el 10% restant procedeix d’altres nacionalitats. En tots els casos es tracta de persones que han demanat protecció internacional a Menorca i que, per diferents raons, requerien d’un suport inicial per començar una nova vida a l’illa. De fet, la durada d’aquests ajuts és puntual i per un termini màxim de sis mesos. La causa d’aquesta temporalitat és perquè durant el primer mig any de la seva arribada a l’estat espanyol només se’ls concedeix el permís de residència, però no de treball, la qual cosa situa aquestes persones en una situació de discriminació respecte de la resta de ciutadania. 
Aquestes circumstàncies agreugen encara més l’accés a un habitatge digne per part de les persones sol•licitants d’asil, que en la majoria dels casos acaben llogant habitacions o compartint pisos. 
Les persones sol•licitants d’asil tenen reconegut el dret d’empar a la normativa internacional i a les cartes dels drets humans. També la Constitució espanyola, en l’article 13.4, en reconeix el dret mentre que la Llei d’asil regula la seva protecció. 
L’any 2018, el Fons Menorquí de Cooperació va aprovar, un pla d’acollida per a persones sol•licitants de protecció internacional, empès per la mobilització de la ciutadania menorquina i el compromís dels vuit ajuntaments de l’illa i el Consell de Menorca. En aquest marc, s’aprovà la dotació d’un pot d’habitatge de 114.413 euros, dels quals la meitat procediren d’aportacions extraordinàries de les administracions publiques i la meitat restant fou aportat directament pel Fons Menorquí de Cooperació. Mentre, l’any 2020 la Conselleria de Benestar del Consell de Menorca ha ampliat la dotació amb una aportació de 5.000 euros. 
La tramitació de les ajudes s’ha fet amb la col•laboració dels Serveis Socials dels diferents municipis per tal de garantir una major transparència, l’equitat d’oportunitats i per evitar duplicitat d’atencions. 
Les xifres de mobilitat humana s’han multiplicat i el nombre de persones que fugen de casa seva a causa de la guerra, la persecució o els conflictes ha arribat a màxims històrics. En el seu viatge i moltes vegades també a l’arribada al país de destí, es troben en múltiples dificultats que els impedeixen accedir a la protecció reconeguda pels tractats i legislació internacional. La convocatòria d’ajuts del Fons Menorquí ha servit per facilitar l’accés de les persones sol•licitants d’asil a la dotació d’habitatge mínima per un procés d’acollida digne. 

DADES RESUM
    Import total concedit: 119.413,00 €
    Núm. d’ajudes concedides: 69
    Gènere de les persones sol•licitants: 61% dones, 39% homes
    Origen de les persones sol•licitants: 64% Colòmbia, 26% Veneçuela, 10% altres nacionalitats
    Mitja d’import concedit: 1.729,13 €/persona
    Tipus d’habitatge: 67% habitació  33% pis
    Mitja de mesos que han rebut l’ajuda: 4,9 mesos

infografia