Projecció curmetratge documental AL AMAN: BARCELONA-BEIRUT i col·loqui

8 de juliol de 219
Horari:
21:00h

El curtmetratge AL AMAN: BARCELONA-BEIRUT explica històries de noies refugiades als dos costats de la Mediterrànea.

A més, podrem gaudir d'un col·loqui sobre la situació de les persones refugiades al món, i concretament al Líban.

Al Líban, van arribar fins a un milió i mig de persones refugiades que es distribuïren per les diferents regions d’aquest país de 4 milions d’habitants. A Arsal, localitat que fa frontera amb Beirut i d’on són les fotografies exposades, es van establir més de 120 milions de desplaçats, triplicant la seva població original de prop de 40.000 habitants. A aquesta localitat, el Fons Menorquí, a través del Fons Català, finança part d’un projecte de moviment de persones (s’adjunta resum del projecte).

El Fons Menorquí de Cooperació, a través del Fons Català de Cooperació, l'Associació Catalunya-Líban i Socors Popular Libanès, finança el projecte "DRET A LA SALUT DE LA POBLACIÓ REFUGIADA SÍRIA I LIBANESA, MÉS VULNERABLE A AARSAL, LÍBAN"

El projecte busca garantir l´accés al dret a la salut, mitjançant la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris de la població refugiada i libanesa més vulnerable del Municipi d´Aarsal i dels assentaments i municipis propers, tots ells a la Vall de Bekaa, al Líban.

En un context de greu crisi humanitària, un municipi desbordat per la població refugiada en la prestació de serveis bàsics, i on el conjunt d´organitzacions no governamentals no donen abast, s´ha detectat la necessitat de reforçar els serveis de salut essencials i les respostes de prevenció i promoció de la salut en un entorn de risc.

Es treballa per a garantir l’accés del màxim nombre de població vulnerable, mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció, a la població en general i als col·lectius més desfavorits (dones,  nenes i nens). El projecte busca assegurar l´accés físic i econòmic tant a la pròpia atenció sanitària com a la informació sobre el dret a la salut.

La segona línia de treball és garantir la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris especialitzats al que la majoria de la població libanesa i refugiada de la zona no tenen accés. Aquesta dimensió la treballen amb la millora de les tècniques i tecnologia tant materials com humanes dels serveis que el SPL porta a terme. També treballen per a millorar la coordinació entre el govern municipal, les agències humanitàries presents al municipi i les organitzacions socials libaneses que presten serveis sanitaris al municipi.

Carrec:
Fons Menorquí de Cooperació, Ajuntament de Maó, Associació Catalunya-Líban
DOCUMENTS ADJUNTS
Cartell