Més de 4.500 persones de l'illa de Ometepe (Nicaragua) es beneficien del projecte de gestió de recursos naturals i emprenedories

20/09/2021
  • Sanejament Ometepe

Implicar a la població en la gestió i ús racional dels recursos naturals, la reutilització dels residus i la bona gestió del territori, en favor del benestar de la població. Són els objectius del projecte Gestió dels recursos ambientals i emprenedories que s'ha desenvolupat a Ometepe-Nicaragua com part del projecte trianual ‘Ambient i desenvolupament en sostenibilitat’. L’objectiu és garantir el dret al aigua i la sanejament i a un mitjà de vida sostenible mitjançant l'ús sostenible dels recursos naturals.

"sanejament Ometepe"

El projecte, de cooperació directa i de caràcter municipalista, va posar èmfasis a contribuir a la resolució dels problemes que el deteriorament dels recursos naturals genera a les comunitats de Volcán Madera i Volcán Concepción. 

"sanejament Ometepe"

"sanejament Ometepe"

Executat per l'associació Tecuilcán, amb l'estreta col·laboració de les municipalitats del territori, el programa va actuar a través de reunions, tallers, inversions, intercanvis i capacitació laboral, entre d'altres en àmbits com la millora de l'accés a l'aigua i el sanejament, la formació de joves i dones i el desenvolupament d'activitats econòmiques. Sempre amb una manera d'actuar que privilegia a les persones, convertint-les en els protagonistes principals d'aquesta actuació. 

"emprenedories Ometepe"
 
El projecte ha estat finançat pel Fons Menorquí de Cooperació i va beneficiar de manera directa a unes 4.500 famílies.