L'IBDona presenta l'estudi "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys"

L'Institut Balear de la Dona ha presentat l'estudi pilot "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys", que s'ha dut a terme en 9 instituts d'educació secundària de les Illes Balears per tal de conèixer quina és la percepció que en tenen els joves.

És un estudi pilot i qualitatiu, del qual se n'extreuen una sèrie de conclusions que, tot i no ser extrapolables, sí que són indicadores de quina percepció es té sobre la igualtat entre l'alumnat de les Illles Balears.

Algunes de les conclusions es refereixen a la realitat amb què es troben les dones joves. Per una banda, el model de societat du les al·lotes a tenir més pressió damunt elles; i per l'altra viuen un xoc de models entre allò que se'ls ensenya (valors en igualtat) i allò que viuen, en què la popularitat i la importància del físic guanyen protagonisme.

Respecte de les violències masclistes, l'estudi indica que es perceben com una problemàtica individual i no col·lectiva. I, finalment, és destacable el fet que l'estudi indica que la pornografia és el model de sexualitat majoritari que reben els i les joves, sobretot degut al fàcil accés que impliquen les xarxes socials.

Carrec:
IBDona
Enllaços relacionats
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3665674&coduo=232&lang=ca