El Fons aprova sis nous projectes de postemergència, moviment de persones i canvi climàtic

  • prevenció radicalització joves marroc tetuán

La Junta del Fons Menorquí de Cooperació ha aprovat sis nous projectes per aquest 2021 de l'àmbit de moviment de persones, postemergència i sostenibilitat del planeta que sumen una inversió de 314.857 euros.

Com a postemergència, que inclou projectes destinats a mitigar els efectes de la COVID-19 damunt les poblacions vulnerables, els projectes aprovats són els següents:

- "Millora de la seguretat alimentària de la població de Betlem i Ramallah en situació o risc d’exclusió social afectats per la crisi de la COVID-19", sol·licitat per l'entitat Càritas Menorca però executat per Cáritas Jerusalem. Amb una inversió de 20.000 euros es farà feina amb 80 famílies i 50 persones grans dels districtes de Betlem i Ramallah (Palestina) dins l’àmbit de la seguretat alimentària i també es contribuirà a millorar la seguretat a la població de risc d’exclusió social mitjançant l’accés a aliments i productes higiènics de primera necessitat i la reactivació del mercat laboral.

- "Millora del sistema educatiu per a menors amb discapacitat als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria, a través dels Centres d’Educació Especial i Discapacitat Sensorial depenents del Ministeri d'Afers Socials". Sol·licitat per Cruz Roja Española i executat per Media Luna Roja Saharauí, s'invertirán 20.000 euros per fer distribució de productes alimentaris als centres d’educació especial i discapacitat sensorial, rutes de transport dels escolars beneficiaris, pagament del carburant dels vehicles adaptats i sessions de capacitació del personal. Se'n beneficiaran 305 alumnes i 77 professionals.

Pel que fa a l'àmbit de moviment de persones, els projectes aprovats són: 

- "Reducció de la vulnerabilitat de nenes i adolescents refugiades al Líban: la casa violeta", de Càrites i executat per Nuwat-Centro de Solidaridad Social. S'invertiran 70.000 euros per fer diverses accions com reforçament escolar i educació bàsica informal, beques alimentàries, cursos de lideratge, activtats esportives i de lleure, campanyes de sensibilització o sessions psicològiques grupals i individuals amb l'objectiu de protegir els drets de les filletes i adolescents refugiades i reduir el risc de matrimoni primerenc forçat. Es farà feina 200 filletes i 100 mares.

- "Prevenció de la radicalització violenta de joves" a Tetuán, Marroc, sol·licitat per Mans Unides i executat per l'associació ATIL. S'invertiran 70.000 euros en la quarta fase d'un projecte que duu ja uns anys de recorregut. En aquest cas es farà feina amb 200 joves i, entre altres accions, es posarà en marxa un dispositiu d’identificació, derivació i acompanyament (IDA) de joves en risc d’exclusió social als barris de Coelma i Taboula-Nakta, per integrar-los en programes de formació professional. També s'enfortirà el sistema públic de formació professional, amb el fi de promoure l’ocupabilitat i l’autonomia de la població jove.

projecte empoderament dones joves guatemala

 

Finalment, dins l'àmbit canvi climàtic i sostenibilitat del planeta, s'han aprovat:

- "Lideratge de joves i dones enfocat al dret a l'aigua i al sanejament a Quiché, Guatemala", sol·licitat per STEI Intersindical i executat per AEPREQ. S'aporten 66.000 euros a un projecte que continua de l'iniciat l'any anterior. Es beneficiaran 80 dones i 120 joves a través de la formació, enfortiment del lideratge i la producció agrícola (80 horts familiars orgànics que busquen la millora de la salut nutricional familiar).

- "Enfortiment del MOVIAC per a la gestió sostenible dels béns naturals davant els impactes del canvi climàtic i de la COVID-19" a El Salvador, demanat per l'Associació Entrepobles i executat per Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA. Amb 68.857 euros, el projecte contribuirà a millorar les condicions ambientals, socials i econòmiques de les comunitats més vulnerables del país, davant els impactes del canvi climàtic i la COVID-19, enfortint les capacitats organitzatives i d’incidència del MOVIAC (Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones) i fent una gestió sostenible dels sistemes agroecològics, amb enfoc de gènere i rescat de pràctiques ancestrals, en els municipis de Izalco i Santo Domingo de Guzmán. Se'n beneficiaran 245 persones.

Tots aquests projectes estan en línia amb els objectius del Fons Menorquí de donar resposta a problemàtiques globals des del punt de vista local, recordant que les grans qüestions que afecten a tota la humanitat (canvi climàtic, migracions, pobresa, desigualtat, racisme, violències masclistes...) s'han d'afrontar de manera col·lectiva i coordinada.

caritas jerusalem