De la crisi es surt cooperant

Davant els impactes ocasionats per la COVID-19 en les diferents societats, que acceleraran sens dubte una transformació global tant a nivell econòmic, com a social i polític, des de la cooperació descentralitzada es proposa abordar els desafiaments existents des d'una perspectiva local-global, que sigui coordinada i complementària.
El sector de la cooperació és un dels qui, en aquests moments, compta amb més coneixements i expertesa davant de situacions de crisi global a diferents nivells, perquè precisament la seva especialitat és fer front a crisis i emergències sanitàries i també econòmiques i socials en els territoris més fràgils i vulnerables del planeta.
Per aquestes raons, el Fons Menorquí està duent diferents accions lligades a la defensa de la cooperació com instrument necessari per afrontar la realitat post-Covid-19. Compartim algunes de les que impulsem conjuntament amb la resta d'agents de cooperació de les Illes Balears i amb els altres Fons de Cooperació.

1.    MANIFEST DE LA CONFEDERACIÓN DE FONDOS. Campanya de la Confederació de Fons en defensa de la cooperació enfocat a les administracions públiques. Persones electes i entitats s'hi poden adherir a través del següent link: https://www.confederaciondefondos.org/manifiesto-2/

2.    DE LA CRISI ES SURT COOPERANT. Decàleg de principis elaborat per les 17 Comunitats Autònomes  d'arreu de l'estat espanyol i també per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. Podeu consultar el document al següent enllaç: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/actualitat/arxiu_de_noticies/No…

3.    ENCONTRES I ACCIONS AMB EL SECTOR DE COOPERACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Tots els actors de la cooperació de les Illes ens trobem, sota la coordinació de la Direcció General de Cooperació, per fixar un posicionament compartit i definir estrategias de defensa de la cooperació. A més de la direcció general de Cooperació, hi participam la Universitat de les Illes, la Coordinadora d’ONG i el Fons Mallorquí, el Fons Pitiús i el Fons Menorquí. 

#Lacooperaciómésnecessàriaquemai #Tenimexperiència #Tenimrespostes
 

Enllaços relacionats
Les Illes Balears en defensa de la cooperació en resposta de la covid-19