AJORNAT Conversem sobre Hija del camino

30 de gener
Horari:
A les 18h

El proper dissabte 30 de gener participarem a la trobada del grup de lectura de Ferreries per comentar el llibre de Lucía Asué Mbomío Rubio Hija del Camino. Ens acompanyarà el dibuixant Sam Garcia per il.lustrar la conversa.

Il.lustracions Ciutadela

Podeu veure les il.lustracions sorgides de la trobada del grup de Cituadella exposades a la biblioteca de Ferreries.