Reducció del moviment migratori irregular a Senegal

El Fons Menorquí de Cooperació contribueix a la reducció del moviment migratori irregular a Senegal

I ho farà mitjançant un programa de foment de l’ocupació i formació a Kafountine. Aquesta regió del Senegal ha vist com molts joves partien amb embarcacions cap a les Illes Canàries, davant la manca d’oportunitats professionals. El Fons Menorquí de Cooperació, en col·laboració amb l’entitat Kakolum, destinarà 40.000€ a aquest projecte de foment de l’ocupació i formació dels joves de la zona, tot impulsant l’ocupació digna i l'emprenedoria local.

Els factors que empenyen a la migració irregular des de Kafountine a les Illes Canàries

Es dona el cas que Kafountine compta amb el port de pesca més gran de Senegal, el que ha suposat, en els darrers anys, un creixement poblacional accelerat de la zona. A més, és una zona amb una gran sobreexplotació d’empreses estrangers de llenya i pescadores, a l’acció de les quals s’hi ha sumat el canvi climàtic. Aquesta situació ha derivat en una manca de serveis bàsics d’acord amb les necessitats poblacionals i també d’oportunitats professionals. Per aquest motiu, són molts els joves que decideixen partir de casa seva cap a les Illes Canàries, a la recerca d’un futur, en una situació de migració irregular.

Impuls de la formació i ocupació local

L'entitat Kakolum vol revertir aquesta situació mitjançant el reforç del programa municipal d’orientació a la feina formal i a oportunitats laborals sostenibles i justes. Així, comptarà amb el Fons Menorquí de Cooperació per tal de recolzar la creació d’un marc de concertació municipal pel treball conjunt per a la reducció de la migració irregular i l’augment de les oportunitats dels joves a nivell local.

També durà a terme un taller per a titular d’obligacions sobre la protecció dels recursos naturals, adaptació de les activitats econòmiques al canvi climàtic i explotació sostenible. El projecte contempla l’estaló a iniciatives econòmiques de 15 joves de zones rurals amb baix accés a serveis; així com la formació de joves de les zones rurals per maximitzar els beneficis de l’activitat econòmica baix una òptica de sostenibilitat ambiental i adaptació al canvi climàtic.

En total, fins a 27 joves d’entre 17 i 25 anys es podran beneficiar d’aquest projecte, que també donarà suport a 20 tècnics municipals per implementar totes les activitats. La participació del Fons Menorquí de Cooperació permetrà donar eines per enfortir les capacitats locals, creant oportunitats laborals entre els joves de Kafountine.

 

 

 

 

 

Carrec:
Fons Menorquí de Cooperació