Projecte d’Educació per al desenvolupament a Nicaragua

899 alumnes es beneficien del projecte d’educació per al desenvolupament a Nicaragua

Des del 2008, el Fons Menorquí de Cooperació gestiona la Xarxa de Centres Educatius Cooperants, que inclou deu escoles de Menorca i deu escoles del departament de Madriz, a Nicaragua. És a través d’aquesta xarxa, que cada any beneficia a més de 2.500 escolars, que es promouen projectes per establir relacions entre els centres educatius menorquins i nicaragüencs, afavorint la creació d’una consciència social crítica i compromesa amb el món.

El projecte d’educació per al desenvolupament a Madriz

És en aquest context que el Fons Menorquí de Cooperació, a través de la Xarxa de Centre Educatius Cooperants, ha dut a terme un projecte d’Educació per al Desenvolupament als municipis de Telpaneca, San Lucas i Yalagüina, tots ells a Madriz.

Aquest projecte dona suport a les escoles, però també a la comunitat, ja que es concep l’escola com a un espai idoni per fomentar i promoure el canvi per assolir la sostenibilitat i garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat. En total, s’han beneficiat d’aquest projecte 899 alumnes dels diferents centres del departament de Madriz.

Les accions del projecte

A més de l’intercanvi entre els centres menorquins i nicaragüencs, el projecte d’Educació per al desenvolupament ha suposat el finançament de formacions a més de 150 docents.

També s’ha dotat de recursos al Pla d’Acció Escolar de cada centre (PAEs), el que ha permès analitzar les necessitats de cada escola pel que fa a materials, equipaments, subministres i obres. De fet, s’han detectat necessitats com les de millores en les infraestructures escolars, rehabilitació de les tanques perimetrals, dotació de mànegues per la captació d’aigua o dotació d’eines per utilitzar en els horts escolars, entre altres necessitats.

D’aquesta manera, el Fons Menorquí de Cooperació, i gràcies a la Xarxa de Centres Educatius, ajuda a promocionar el protagonisme de la comunitat educativa, implicant tant a l’alumnat, com docents, famílies, i autoritats públiques; tots ells, implicats en la millora de les capacitats per a la gestió d’una educació inclusiva i de qualitat, fomentant la participació per la millora de les capacitats de les comunitats educatives des del principi de responsabilitat compartida en la gestió de l’educació.

 

 

Carrec:
Fons Menorquí de Cooperació