Programa de formació per a dones al Marroc

El Fons Menorquí de Cooperació promou un programa de formació per a dones al Marroc

A través de l’entitat Azahara Bni Darkoul, el Fons Menorquí de Cooperació col·labora en un projecte de transformació social de la població de dones de la comuna rural de Bni Darkoul, al Marroc. Es tracta de l’establiment d’un Centre de Formació que serveixi per afavorir l’alfabetització, les habilitats tecnològiques i la participació activa en la vida comunitària de les dones i les joves d’aquest territori.

Les dificultats d’alfabetització

La comuna rural de Bni Darkoul enfronta reptes significatius associats a l'analfabetisme de les dones i a la manca d'espais comunitaris que facilitin la participació activa de les mateixes en la vida social i comunitària. Això suposa una desigualtat social notable, que l’entitat Azahara Bni Darkoul vol revertir, equilibrant la igualtat d’oportunitats d’alfabetització entre tota la població, promovent la total integració de dones i joves a la seva comunitat.

És per aquest motiu que s’ha fet la proposta d’activació d’aquest Centre de Formació, que permetrà les dones i joves de Bni Darkoul adquirir coneixements mitjançant programes educatius adaptats. D’aquesta manera, es preveu augmentar les possibilitats educatives d’aquestes persones, tot ajudant-les a ampliar el seu desenvolupament personal i professional.

El projecte

El Fons Menorquí de Cooperació va aprovar, en l'assemblea celebrada el passat 18 de juny, la participació en aquest projecte, que s’emmarca dintre de la línia de treball de Moviment de persones. Això permetrà ajudar a un grup de 700 dones i joves i, de manera indirecta, se'n podran beneficiar 2.000 persones més.

Pel que fa al projecte, les activitats que es preveuen van encaminades tant en la formació com suport tecnològic del centre. Es pretén implementar el programa educatiu, crear cursos personalitzats per a dones adultes, realitzar sessions de tutoria per a millorar les habilitats de lectura i escriptura, i establir programes de formació en habilitats tecnològiques. També es preveu donar accés a ordinadors i dispositius tecnològics, així com donar suport tècnic i sessions pràctiques d’ús de la tecnologia. S’afegirà l'obertura de la cafeteria social, i es preveu que el projecte sigui sostenible gràcies als recursos ingressats.

Per aquest projecte del Centre de Formació a Bni Darkoul, el Fons Menorquí de Cooperació aporta 40.000€, amb la finalitat de reduir les desigualtats entre homes i dones en aquesta població rural del Marroc.

 

 

 

 

 

Carrec:
Fons Menorquí de Cooperació