GODLY PLAY "GERMANET" / grup de catequesi de Ferreries

El grup de catequesi de Ferreries han fet un GODLY PLAY a partir del llibre "Germanet”, que aquest any es comenta als grups de lectura de les biblioteques de Menorca. 

Godly Play és un mitjà de direcció espiritual i descobriment basat en principis del mètode Montessori i el culte cristià. Pretén presentar de manera imaginativa les històries de la Bíblia a nens i també a gent de més edat.

L'enfocament de Godly Play els ajuda a explorar la seva fe a través de les narracions. L'aprenentatge del llenguatge religiós (històries sagrades, paràboles, acció litúrgica i silenci contemplatiu) els ajuda a desenvolupar aquesta experiència espiritual a través del pensament reflexiu, la sorpresa, el misteri, l'expressió artística i el joc.

Basant-se en els principis Montessori i desenvolupat usant un pla curricular en espiral, el mètode Godly Play serveix als nens a través de la infància primerenca, intermèdia i tardana… i més enllà.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/byA_EybnlP0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>