@collim, iguals i diferents

@COLLIM, IGUALS I DIFERENTS 

Projecte que cerca reforçar la gestió de l’acollida de l’alumnat nouvingut d’incorporació tardana a l'IES Biel Martí de Ferreries a partir d’una proposta amb perspectiva comunitària i intercultural. 

 

Podeu veure el vídeo per conèixer millor el projecte. 

Enllaços relacionats
@collim, iguals i diferents