Dijous 25 Agost 2016
Sensibilització a Menorca / Activitats i programes

Activitats i programes

Anualment el Fons Menorquí desplega un seguit d’activitats i campanyes amb l’objectiu de conscienciar la població de l’illa sobre les desigualtats mundials, les seves causes i les seves conseqüències.

Projectes Singulars

El Fons Menorquí desenvolupa projectes de sensibilització propis que cerquen, a través de la creativitat i la  innovació, fomentar  la creació d’una consciencia social crítica i compromesa.