Dimarts 17 Octubre 2017
Sensibilització / Recursos educatius

Recursos educatius

El Fons Menorquí de Cooperació ha creat un banc de recursos educatius que facilita el treball dels continguts de l’Educació per al Desenvolupament a l’aula. Inclou propostes educatives per a les etapes d'infantil, primària i secundària, així com material per al professorat.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Aquí es recullen tots els materials disponibles a la biblioteca del fons Menorquí de Cooperació, agrupats en tres àmbits: fitxes didàctiques de pel·lícules, carpetes didàctiques amb activitats per a treballar a l'aula i exposicions.
<< primera    < anterior    | 1 | 2 | 3 |    següent >    última >>
Material del Fons Menorquí de Cooperació

Africa

Dues carpetes per a acostar-nos a la realitat geogràfica i social del continent veí. Dirigit a l’alumnat a partir del segon cicle de primària: 1 Magreb. 2 Africà occidental.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Amb el menjar no s´hi juga

Fitxa didàctica: documental que tracta d'analitzar la relació entre els alts preus dels aliments en el mercat i les dolentes situacions dels camperols, l'especulació i l'acumulació de les terres i els beneficis en poques mans.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Bowling for columbie

Fitxa didàctica de la pel·lícula - documental:  anàlisis crític de la cultura de la violència i l'impacte de les armes en la societat

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Carpetes solidàries

Sis iniciatives per a treballar amb l'alumnat de primària, secundària i batxillerat diferents àmbits de l'educació per al desenvolupament: treball infantil, la fam, convivència, globalització, desigualtats i mapa de Peters.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Construir la pau

Tres carpetes didàctiques: 1. carpeta informativa per a alumnat d'ESO sobre els conflictes oblidats i el nou conflicte global. 2. material didàctic per a treballar conceptes de pau, drets, deures, justícia i desigualtats. 3. material didàctic per a treballar amb l'alumnat de primària conceptes sobre la pau.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Consumint el planeta

Fitxa didàctica: documental que analitza la relació entre el creixement econòmic i el decreixement dels recursos naturals per a fer-nos pensar sobre el sistema productiu i de consum en el qual vivim i presentar-nos iniciatives encaminades cap a un consum més responsable, ecològic i una menor superproducció de residus.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Contes per a mirar el món

8 contes per a fillets i filletes d'infantil i primer cicle de primària, sobre: Eradicar la pobresa extrema i la fam, Garantir l'ensenyament primari universal, Promoure la igualtat entre sexes, Reduir la mortalitat infantil, Millorar la salut materna, Combatre del VHI/Sida, malària i altres malalties, Garantir la sostenibilitat del medi ambient, Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Desevolupament i educació per a la igualtat

Material editat pel Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca en col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació, per a reflexionar sobre les idees dels/as joves entorn a desenvolupament i igualtat.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Educació per al desenvolupament, prejudicis

Treball elaborat per Hegoa per a l'àrea de ciències socials de l'ESO, en el qual trobem documentació per a la reflexió sobre els prejudicis culturals i racials.

Material del Fons Menorquí de Cooperació

Educar per a la solidaritat

Petits quaderns de treball dirigits a infantil i primària, per a aplicar en classe, amb l'objectiu de posar-se en contacte amb la realitat de l'Àfrica subsahariana.

<< primera    < anterior    | 1 | 2 | 3 |    següent >    última >>

Cercador:

Tipus de recurs : Area: Paraula clau :