Dijous 23 Novembre 2017
Publicacions / Actualitat

Actualitat

Distribució dels recursos

Fons Menorquí de Cooperació: Els Comptes Clars

Al 2016 els ingressos del Fons Menorquí han estat de 640.146,46€. D’aquests,  532.986,05€ s’han dedicat a projectes i activitats i 107.160.41€  han servit per cobrir les despeses de suport organitzatiu i de personal.

En total s’han finançat 16 projectes a 8 territoris que han permès enfortir la democràcia local, millorar l’exercici dels drets de les dones, fomentar la sobirania alimentària i l’accés a l’aigua, millorar les condicions de vida de les persones refugiades i promoure la ciutadania global.